HOME CONTACT LOGON SITEMAP


DOMEINNAAM NOG VRIJ?
Check hier of uw domeinnaam nog vrij is. Meer informatie...Verbinding vanuit ASP naar een MySQL database


Om met behulp van ASP een verbinding te maken met uw MySQL database kunt u onderstaande code gebruiken. Vervang hierbij <database>, <user> en <password> door uw account gegevens.

<%
  'verbinding maken met de database
  Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  ConnectionString = "Driver={MySQL ODBC 5.1 driver};" & _
    "SERVER=localhost; DATABASE=<database>;" & _
    "UID=<user>; PWD=<password>;"
  conn.Open ConnectionString

  ' doe hier wat u wilt doen in de database
  SQL = "SELECT * from tabel"
  set RS=conn.execute(SQL)

  ' afsluiten van de database verbinding
  RS.Close
  Conn.Close
  set RS = nothing
  set Conn = nothing
%>   ALGEMENE VOORWAARDEN

© 2001-2023  ZIJLSTRA AUTOMATISERING   ·   TEL 0511 47 68 95   ·   FAX 0511 47 68 96