HOME CONTACT LOGON SITEMAP


DOMEINNAAM NOG VRIJ?
Check hier of uw domeinnaam nog vrij is. Meer informatie...Subdomeinen met ASP


Door gebruik te maken van één van de volgende ASP scripts kunt u subdomeinen activeren, u plaatst dit in een verders leeg default.asp bestand en plaatst het in de root folder van uw website.

<%
  Select Case request.ServerVariables("HTTP_HOST")
  Case "sales.uwdomein.nl"
    response.redirect("/sales/")
  Case "support.uwdomein.nl"
     response.redirect("/support/support.htm")
  ' Toon de standaard pagina
  Case Else
    response.redirect("/main.htm")
  End Select
%>

Door response.redirect te veranderen in server.transfer en te linken naar een bestand, is het mogelijk om het subdomein bovenin de URL-balk te laten staan.

<%
  Select Case request.ServerVariables("HTTP_HOST")
  Case "sales.uwdomein.nl"
    server.transfer("/sales/index.asp")
  Case "support.uwdomein.nl"
    server.transfer("/support/support.asp")
  ' Toon de standaard pagina
  Case Else
    server.transfer("/main.asp")
  End Select
%>   ALGEMENE VOORWAARDEN

© 2001-2023  ZIJLSTRA AUTOMATISERING   ·   TEL 0511 47 68 95   ·   FAX 0511 47 68 96