HOME CONTACT LOGON SITEMAP


DOMEINNAAM NOG VRIJ?
Check hier of uw domeinnaam nog vrij is. Meer informatie...MySQL gebruiken vanuit ASP(.NET)


Het is mogelijk om MySQL databases te benaderen vanuit ASP(.NET). Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de MyODBC/MySQL ODBC 3.51 Driver. Hieronder wordt een voorbeeld getoond waarin gebruik wordt gemaakt van de MySQL database in combinatie met ASP(.NET).
Vervang hierbij <database>, <user> en <password> door uw account gegevens.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="False"
  EnableSessionState="False" EnableViewState="False" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<%@ Import Namespace="System.Data.Odbc" %>

<script runat="server">
private const string ConnStr = "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};" &_
  "Server=serveradres;Database=<database>\<user>;" &_
  "uid=<database>\<user>;pwd=<password>;option=3";

protected override void OnInit(EventArgs e)
{
  base.OnInit(e);
  using(OdbcConnection con = new OdbcConnection(ConnStr))
  using(OdbcCommand cmd = new OdbcCommand("SELECT * FROM tabelnaam", con))
  {
    con.Open();
    dgrAllNames.DataSource = cmd.ExecuteReader(
      CommandBehavior.CloseConnection |
      CommandBehavior.SingleResult);
    dgrAllNames.DataBind();
  }
}
</script>

<html>
<head>
  <title>Displaying Records from MySQL test table   <style>
    body { font: 100% Verdana; }
  </style>
</head>
<body>
<p align="center">All records in the test table:</p>
<asp:DataGrid ID="dgrAllNames" HorizontalAlign="Center" CellPadding="3" Runat="server" />
</body>
</html>   ALGEMENE VOORWAARDEN

© 2001-2021  ZIJLSTRA AUTOMATISERING   ·   TEL 0511 47 68 95   ·   FAX 0511 47 68 96