HOME CONTACT LOGON SITEMAP


DOMEINNAAM NOG VRIJ?
Check hier of uw domeinnaam nog vrij is. Meer informatie...Dynamisch DNS


Dynamisch DNS (DynDNS) staat voor Dynamic Domain Name System (ook wel afgekort met "DDNS"). Dynamisch DNS zorgt ervoor dat de IP-adressen die aan uw thuisnetwerk worden toegekend automatisch aan een vaste domeinnaam (A- of AAAA-record) worden gekoppeld.

DynDNS-client gebruiken
In sommige routers zit ondersteuning voor DynDNS ingebouwd met een URL die te wijzigen is. In die gevallen kunt u de router direct zelf het benodigde record bij Zijlstra Automatisering in laten stellen.

De update-URL voor DynDNS bij Zijlstra Automatisering heeft de volgende form:

https://dyndns.zijlstra.net/?hostname=a.host.nl&user=xx&password=xx&ip=192.0.2.1
Hierin is user en password de logingegevens die u hebt ontvangen van Zijlstra Automatisering en 192.0.2.101 het in te stellen IP-adres. Het deel vanaf &ip kan ook worden weggelaten, de Zijlstra Automatisering server gebruikt dan het IP-adres vanaf waar het verzoek wordt ontvangen. In plaats van HTTPS kan ook HTTP worden gebruikt maar Zijlstra Automatisering raadt dit af omdat hiermee logingegevens 'open' over het internet worden verzonden.

De uitvoer geeft aan of het record met succes kon worden ingesteld:

ok het DNS record is succesvol geupdate
dnserr dit duidt meestal op een tijdelijk probleem, neem eventueel contact op met Zijlstra Automatisering
badauth de opgegeven gebruikersnaam/wachtwoord-combinatie is incorrect
IPv6
Om automatische detectie van uw IP-adres betrouwbaar te houden is dyndns.zijlstra.net bij wijze van uitzondering alleen via IPv4 te benaderen. Om verbinding via IPv6 te maken gebruikt u dyndns6.zijlstra.net als servernaam. Het is overigens altijd mogelijk om bij 'ip' een IPv4- of IPv6-adres op te geven, ongeacht de verbindingsmethode.   ALGEMENE VOORWAARDEN

© 2001-2023  ZIJLSTRA AUTOMATISERING   ·   TEL 0511 47 68 95   ·   FAX 0511 47 68 96